Teresa Strzembosz

Na łamach naszej strony internetowej chcielibyśmy przypominać historię Poradnictwa Rodzinnego m.in. poprzez przybliżanie postaci, które odegrały ważną rolę w jego tworzeniu.
Na początku przybliżymy postać Teresy Strzembosz - osoby niezwykłej, która przyczyniła się do stworzenia na terenie całego kraju (w tym również na naszym terenie) sieci Katolickich Poradni Rodzinnych.

Czytaj więcej...

Sługa świętości małżeństwa

Na łamach naszej strony internetowej chcielibyśmy przypomnieć naszego Rekolekcjonistę z 2006 roku ś.p. ks. Kanonika dr Bronisława Grulkowskiego. Nagłe przerwanie Jego życia  miało miejsce 8 lipca 2008 r., na „nieludzkiej” ziemi, na Syberii, której przyrodę, a przede wszystkim prostych ludzi ks. Bronisław tak bardzo ukochał...

Czytaj więcej...

W służbie małżeństwu i rodzinie

Artykuł pt. „Poradnictwo Rodzinne Archidiecezji Gdańskiej w służbie małżeństwu i rodzinie” autorstwa Anny Mrozowicz – Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej, która mocą Dekretu J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego aktualnie odpowiada za Poradnictwo Rodzinne w Archidiecezji Gdańskiej zawiera informacje o genezie powstania tego typu poradnictwa w Polsce i w diecezji oraz o jego funkcjonowaniu w strukturach ogólnych Duszpasterstwa Rodzin. Autorka w oparciu o przeprowadzone wśród doradców badania ankietowe przybliża, kim są doradcy, oraz wymienia główne zadania, jakich się podejmują. Omawia nie tylko ich rolę w przygotowaniu narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa, ale także zakres świadczonej przez nich pomocy specjalistycznej. W artykule jest również wzmianka o współpracy z innymi środowiskami prorodzinnymi w ramach Duszpasterstwa Rodzin oraz o platformie internetowej promującej wszelkie inicjatywy prorodzinne w Archidiecezji Gdańskiej.

Czytaj więcej...

Jubileuszowa Pielgrzymka małżeństw na Jasną Górę

W dniach 26-27 września 2009 na Jasnej Górze odbyła się XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin w tym roku przeżywana pod hasłem „Otoczmy troską życie”.  Z Archidiecezji Gdańskiej zorganizowany był wyjazd autokarowy m.in. dla Doradców Życia Rodzinnego wraz z rodzinami. Na Jasną Górę dotarliśmy w piątek 25 września grupą 40-osobową, by u stóp Matki Bożej zawierzyć Bogu nasze małżeństwa i rodziny oraz naszą służbę w Duszpasterstwie Rodzin.

Czytaj więcej...

Raport o sytuacji Poradnictwa

Pomysł niniejszego opracowania - Raport o sytuacji Poradnictwa Rodzinnego w Archidiecezji Gdańskiej - zrodził się z  potrzeby stworzenia bazy danych, zawierającej  kontakt do aktywnie działających pracowników Poradnictwa Rodzinnego, zwanych Doradcami Życia Rodzinnego, w celu lepszego przepływu informacji dotyczących ważnych wydarzeń, które mają miejsce na terenie Archidiecezji Gdańskiej. Przy okazji  gromadzenia danych osobowych postanowiono poszerzyć kwestionariusz ankiety o kolejne pytania, które pozwoliłyby na szerszą analizę pozwalającą opisać rzeczywistą sytuację wśród osób, którzy na co dzień podejmują pracę w Poradnictwie Rodzinnym. 

Czytaj więcej...

Medal Prezydencki na XX-lecie istnienia

W dniu 3 grudnia 2011 r. podczas Międzynarodowej konferencji pt. Rodzina - demografia - przyszłość Oddział Gdański Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Gdańska za XX-lecie swojej działalności. Medal w imieniu Pana Prezydenta wręczyła na ręce Pana Jacka Kłeczka - Prezesa Gdańskiego Odziału PSNNPR, wieloletniego Doradcy życia Rodzinnego - Wiceprezydent Miasta Gdańska Pani Ewa Kamińska. Dzięki uprzejmości firmy Mirator możemy Państwu przedstawić nagranie z tego wydarzenia, które ucieszyło zwłaszcza środowisko osób zaangażowanych w promocję Naturalnego Planowania Rodziny, licznie zebramych w czasie konferencji.

Czytaj więcej...

Ks. Prałat Jan Majder

Ks. Prałat Jan Majder, wyjątkowa postać kościoła gdańskiego, były Diecezjalny Duszpasterz Rodzin przed ks. Prałatem Piotrem Topolewskim. Poniżej publikujemy fragment wspomnień wieloletniej Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Jadwigi Dobrowolskiej o ks. Janie, który był dla niej duszpasterzem - przyjacielem. Wspomnienia te pochodzą z książki pt. „Ojciec Przymorza” pod red. ks. dr Mirosława Gawrona wydanej w Gdańsku w roku 2007.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl