Katecheza u podstaw nauczania Kościoła

Jedną w ważnych ról Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin jest przygotowanie kandydatów do prowadzenia katechez dla narzeczonych. W dniu 4 listopada 2023 r. prelegentem studium był ks. dr Krystian Wilczyński - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, który zaprezentował temat pt. Katecheza u podstaw nauczania Kościoła, którego celem było uświadomienie m.in. czym jest katecheza w życiu Kościoła, jaka jest rola Katechizmu i dlaczego to tak  ważne, aby każdy katolik go choć raz w życiu przeczytał. Poniżej prezentujemy materiał z tego spotkania (plik dźwiękowy i prezentację), do których wysłuchania i przeczytania gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej...

Role społeczne małżonków

Wśród społecznego nauczania Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie znajduje się niezwykle ważna pozycja, a mianowicie Adhortacja Apostolska Jana Pawła II pt. Familiaris consortio z 1981 roku, która jest owocem synodu o rodzinie, zwołanego przez Papieża Polaka tuż po rozpoczęciu przez niego pontyfikatu. Zawiera ona dużo ważnych kwestii odnoszących się do szczęścia małżeńskiego i rodzinnego, m.in. papież wskazuje na konkretne zadania, które powinni małżonkowie wypełniać na drodze swojego powołania. Jednym w tych zadań jest ich zaangażowanie w życie społeczne. Temat ten w ramach spotkań studium zaprezentował słuchaczom w dniu 21 października 2023 r. Sławomir Mrozowicz. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy i prezentację multimedialną z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Uzależnienia a szczęście rodzinne

W ramach zajęć Studium w dniu 20 maja 2023 r.  gościliśmy ks. dra B. Głodowskiego - archidiecezjalnego duszpasterza uzależnień, który przedstawił dwa tematy: Jak powstaje uzależnienie oraz Jak wyjść z uzależnienia? W ramach Poradnictwa Rodzinnego często spotykamy się w praktyce z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych bądź żyjących czy tworzących  takie rodziny, a których przyczyną są właśnie uzależnienia i współuzależnienia. Prelegent podzielił się ważnymi informacjami m.in. na temat tego jak wpływają one na relacje w małżeństwie i rodzinie. Poniżej materiał z tego spotkania (pliki dźwiękowe i prezentacje multimedialne).

Czytaj więcej...

Nowoczesne technologie stosowane w NPR

W dniu 20 maja 2023 r. w ramach zajęć Studium odbył się wykład Anny Rogalskiej-Bućko - doradcy życia rodzinnego i instruktora Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) pt. Nowoczesne technologie stosowane w Naturalnym Planowaniu Rodziny. Prelegentka przedstawiła narzędzia, które współcześnie wspomagają metody rozpoznawania płodności, pokazując ich zalety, a także słabe strony. Poniżej prezentujemy plik dźwiękowy z tego spotkania, a także prezentację na ten temat oraz zestawienie narzędzi wspomagających NPR zaprezentowanych podczas wykładu.

Czytaj więcej...

Dojrzewanie i schorzenia ginekologiczne

Dnia 15 kwietnia 2023 r. w ramach zajęć Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie odbyły się zajęcia m.in. z lek. med. Moniką Wojtkiewicz - specjalistą ginekologii i położnictwa, zaangażowaną w pracę NaproCentum - placówki medycznej związanej z naprotechnologią, która zaprezentowała dwa ważne wykłady: „Dojrzewanie dziewcząt i chłopców oraz higiena tego okresu”, a także „Najczęstsze schorzenia ginekologiczne”. Poniżej przedstawiamy materiał z tego spotkania: pliki dźwiękowe oraz prezentacje multimedialne.

Czytaj więcej...

Zalety, trudności, skuteczność NPR

Dnia 1 kwietnia 2023 r. Emilia Wawrzusiszyn - doradca życia rodzinnego, instruktorka NPR przedstawiła słuchaczom Studium kilka ważnych zagadnień związanych z Naturalnym Planowaniem Rodziny, w tym m.in. zalety i trudności oraz skuteczność metod rozpoznawania płodności. Wykład został poszerzony o wiedzę na temat tego, jak dobrze prowadzone karty obserwacji cyklu mogą pomóc lekarzowi w diagnostyce zdrowia prokreacyjnego kobiety m.in. w leczeniu zaburzeń miesiączkowania czy niepłodności. Poniżej prezentujemy ścieżkę dźwiękową, a także prezentację multimedialną z tego spotkania.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl