Schemat spotkań z narzeczonymi

Celem niniejszego opracowania jest pomoc Doradcom Życia Rodzinnego w przygotowaniu narzeczonych do pełnego przeżywania miłości małżeńskiej. Służy temu kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym poznanie prawdy o ludzkiej płodności.  Schemat spotkań, który prezentujemy jest opracowany jako pomoc w przeprowadzaniu spotkań przedmałżeńskich z narzeczonymi w ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Każde spotkanie doradcy z kandydatami do małżeństwa powinno uwzględnić sytuację danej pary, niemniej istotne jest, aby w czasie spotkań poruszyć następujące zagadnienia:

I. Pierwsze spotkanie

1. Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła
2. Zalety metod diagnostycznych rozpoznawania płodności dla zbudowania więzi małżeńskiej i pogłębionego kontaktu z dziećmi
3. Podstawy naukowe metod diagnostycznych
- omówienie wskaźników płodności
- zasady obserwacji i notowania
- zadania domowe
- zalecenie lektury i zachęcenie do obserwacji przez narzeczoną
Uwaga: umówienie się na następne spotkanie nie później niż za dwa tygodnie. Zadanie domowe polega na naniesieniu na kartę cyklu podanych obserwacji.

II. Drugie spotkanie

1. Omówienie na kartach do ćwiczeń reguł oznaczania faz płodności i niepłodności.
2. Omówienie wykresu ciążowego (termin porodu)
3. Elementy psychologii prenatalnej
4. Ewentualne omówienie z narzeczoną jej dotychczasowych obserwacji. Zaleca się prowadzenie tej rozmowy wyłącznie z narzeczoną chyba, że wyraża ona chęć na przeprowadzenie jej wspólnie z narzeczonym.
5. Zadanie domowe - przeczytać encyklikę Humane Vitae (wersja on-line m.in. na naszej stronie w zakładce Czytelnia) oraz zinterpretować zadane karty cykli kobiecych.

III. Trzecie spotkanie

1. Ćwiczenia z zakresu wyznaczania faz w cyklu miesiączkowym.
2. Zagrożenia dla miłości małżeńskiej wypływające ze stosowania antykoncepcji, aborcji, sztucznego zapłodnienia.
3. Przekazanie krótkich informacji dotyczących możliwości stosowania metod diagnostycznych w sytuacjach szczególnych w życiu małżeńskim (po porodzie, premenopauza).

Zachęcamy też koniecznie do wspólnej modlitwy z narzeczonymi i za narzeczonych. Zaprośmy ich także do poradni, jeśli będą tego potrzebować już jako małżonkowie.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl